សហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការងារជួយសង្គ្រោះប្រជាជនហ្វីលីពីន

សហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការងារជួយសង្គ្រោះប្រជាជនហ្វីលីពីន - ảnh 1
សហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការងារជួយសង្គ្រោះប្រជាជនហ្វីលីពីន (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – ក្នុងកាលៈទេសៈ រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងបណ្ដាអង្គការមនុស្សធម៌ កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្តល់ចំនួនប្រាក់ជំនួយ ៣ រយ លាន ដុល្លា
អាមេរិកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះនិងស្តារតំបន់នានាដែលត្រូវបានបំផ្លិច
បំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះ Haiyan នៅហ្វីលីពីន។ នាថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆិកា ថ្លែងមតិចំពុះ មុខមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មាននៅសន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក
ប្លុកសម្បូរុងរឿងរួម (CHGM) នៅរដ្ឋធានី Colombo របស់ Sri Lanka នាយករដ្ឋមន្ត្រី
អង់គ្លេស លោក  David Cameron បានប្រកាសថា៖ ក្រុងឡុងនឹង ផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ
៤៨ លាន ដុល្លាអាមេរិក សំរាប់ការងារជួយសង្គ្រោះនៅ ហ្វីលីពីន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រដ្ឋអំណាចក្រុឡុងក៏បានផ្ញើនាវាចំណតយន្តហោះនិងយន្តហោះជួញដូរមកហ្វីលីពីន
ដើម្បីបំរើករងារជួយសង្គ្រោះ។ ក្នុងពេលនោះ បុគ្គលិកនៃក្រុមកាត់បន្ថយផលវិបាក
នៃគ្រោះធម្មជាតិរបស់ជប៉ុនចំនួន ២៥ នាក់ បានទៅកាន់ទីក្រុង Tacloban ភាគ
កណ្ដាលហ្វីលីពីន ដើម្បីអនុត្តការងារព្យបាល សំរាប់ប្រជាជននៅទីនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ