សហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តកាងារជួយសង្គ្រោះប្រជាជនហ្វីលីពីនក្រោយពីខ្យល់ព្យុះ Haiyan

សហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តកាងារជួយសង្គ្រោះប្រជាជនហ្វីលីពីនក្រោយពីខ្យល់ព្យុះ Haiyan - ảnh 1
កាងារជួយសង្គ្រោះនិងជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយខ្យល់ព្យុះ Haiyan កំពុងបានរដ្ឋអំណាចហ្វីលីពីននិងសហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តប្រកប ដោយប្រញាប់ប្រញ៉ល់។
(Image: Vietnam+)

(VOVworld) – កាងារជួយសង្គ្រោះនិងជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយខ្យល់ព្យុះ Haiyan កំពុងបានរដ្ឋអំណាចហ្វីលីពីននិងសហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តប្រកប ដោយប្រញាប់
ប្រញ៉ល់។ នាថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា បណ្ដាក្រុមជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានចាប់ផ្តើមសម្អាត
វិថីនានានៅទីក្រុង Tacloban របស់ហ្វីលីពីន ដែលរងឥទ្ធិពលដ៏ធ្ងន់ធ្ងបំផុតដោយខ្យល់
ព្យុះ Haiyan។ គិតដល់ពេលនេះ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទីក្រុង Tacloban នៅតែកំពុង
រស់នៅកណ្ដាលវាលនិងខ្វះ ម្ហូបអាហារ។ ក្នុងពេលនោះ បណ្ដាក្រុមជួយងសង្គ្រោះ
របស់អាមេរិកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលយុទ្ធភូមិដើម្បីព្យាបាលអ្នករង
របួស។ ទំនិញជួយឧបត្ថម្ភពីអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានផ្ញើរមកដល់ហ្វីលីពីនផងដែរ។ ស្ថាប័ន
សុខុមាលភាពសង្គមហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹង ថា៖ គេកំពុងបង្កើនការផ្តត់ផ្តង់ប្ហូបអាហារ
ចំនួន ២៧ ពាន់តោនដល់ប្រជាជន ទីក្រុង Tacloban៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ