សហប្រតិបត្តិការការពារព្រំដែនរួមចំណែកស្ថិរភាពអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែនវៀតណាម-ចិន

(VOVWORLD) -ការជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារព្រំដែនវៀតណាម-ចិនលើកទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧បានប្រ ព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៥កញ្ញាឆ្នាំ២០១៧នៅ Lai Chau (វៀត ណាម)និងខេត្ត យូណាន (ចិន)។


នេះជាគោលគំនិតជួយអនុវត្តជាក់ស្តែងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងថ្នាក់ដឹក នាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរ នាំទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិនអភិវឌ្ឍន៍ប្រកប ដោយនិរន្តរភាព រួមចំណែកសកម្មទៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនង ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងតំបន់នានានិងប្រជាជនតាមព្រំដែនវៀតណាម-ចិននិយាយដោយឡែក។ ពិធីបើកឲ្យ ដំណើរការអាគារវប្បធម៌មិត្តភាពព្រំដែនវៀតណាម-ចិន នៅភូមិ Po To ឃុំ Huoi Luong ស្រុក Phong Tho ខេត្ត Lai Chau (វៀតណាម)ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិ ការណ៍ជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពព្រំដែនវៀតណាម-ចិនលើកទី៤ឆ្នាំ២០១៧៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ