សហភាពអឺរ៉ុបជម្រុញដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួននិងរំសាយ ក្រុមឧទ្ទាមនៅស៊ីរី

(VOVWORLD) -   ជំនួយការអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកច្បាប់ និង របៀបរបបសន្តិសុខនៅទីភ្នាក់ងារយុទ្ធនាការរក្សាសន្តិភាព លោក Alexander Zuev បានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (EU)មានក្តីព្រួយ បារម្ភអំពីការធ្វើមាតុភូមវិវត្តន៍របស់ជនភ្លៀសខ្លួនស៊ីរី និង និងបានត្រៀមខ្លួន ជាស្រចវិនិយោគដល់កម្មវិធីរំសាយក្រុមឧទ្ទាមផងដែរ។ 
សហភាពអឺរ៉ុបជម្រុញដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួននិងរំសាយ ក្រុមឧទ្ទាមនៅស៊ីរី - ảnh 1 សហភាពអឺរ៉ុបជម្រុញដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួននិងរំសាយ ក្រុមឧទ្ទាមនៅស៊ីរី

យោងតាម លោក Alexander Zuev កិច្ចការរៀបចំកម្មវិធីមួយសំរាប់ការរំសាយក្រុមឧទ្ទាមអាច ចំណាយប៉ុន្មានខែខាងមុខ ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញ ការផ្ទេរប្រគល់ស្រដៀងគ្នាណា មួយរបស់ក្រុម ប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ សំណើរណាមួយពី ប្រទេសស៊ីរីនៅឡើយ។ លោក Alexander Zuev ក៏បានលើកច្បាស់ថា ការរំសាយក្រុមឧទ្ទាមនេះនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សំរាប់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភ រួម មានការទទួល ប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយឬក៏ដោយសារមូលហេតុផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ