ហូល្លង់មានគោលបំណងបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការជាមួយវៀតណាម

ហូល្លង់មានគោលបំណងបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការជាមួយវៀតណាម - ảnh 1
ស្ដេចហូល្លង់ Willem Alexander (រូបថត៖speakoncruises.com)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៥ មករា នៅទីក្រុងឡាអេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំ
នៅហូល្លង់លោកស្រី Ngo Thi Hoa បានអញ្ជើញជូនសារតាំងស្ដេចហូល្លង់ Willem
Alexander។នៅជំនួបសន្ទនាបន្ទាប់ពីពិធីជូនសារតាំងនោះ សេ្ដច Willem Alexander
បានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសហូល្លង់ជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់
ហើយមានគោលបំណងបើកទូលាយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
 រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស្រី Ngo Thi Hoa បានអះអាងថា ហូល្លង់ជាដៃគូ
មួយក្នុងចំណោមដៃគូសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាម។វៀតណាម វាយ
តំលៃខ្ពស់ចំពោះឧត្តមភាពនិងបទពិសោធន៍របស់ហូល្លង់ក្នុងវិស័យសហប្រតិបតិ្ត
ការដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនានា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ