ហ្វីលីពីនដាស់តឿនកិច្ចចរចារលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងដៃគូចំនួន៦

(VOVWORLD) - រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មហ្វីលីពីន Ramon Lopez នាថ្ងៃ ទី៨ ឧសភា បានដាស់តឿនឲ្យភាគីនានាដែលចូលរួមចរចារលើកិច្ចព្រមព្រៀង ដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) គប្បីជំរុញល្បឿនកិច្ចរចរចារព្រមទាំងអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថា ត្រូវសំរេចឲ្យបានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏សំខាន់នេះក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

  (VOVworld) - រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មហ្វីលីពីន Ramon Lopez នាថ្ងៃ ទី៨ ឧសភា បានដាស់តឿនឲ្យភាគីនានាដែលចូលរួមចរចារលើកិច្ចព្រមព្រៀង ដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) គប្បីជំរុញល្បឿនកិច្ចរចរចារព្រមទាំងអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថា ត្រូវសំរេចឲ្យបានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏សំខាន់នេះក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ថ្លែងមតិប្រារព្ធជុំចរចារ RCEP លើកទី១៨ នៅរដ្ឋធានីម៉ានីល លោក Lopez ចាត់ទុកថា ចាំបាច់ត្រូវរក្សាការ ចរចារព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីនានាអនុវត្តកិច្ចសន្ទនាសំដៅឆ្ពោះទៅការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនិងមានគុណភាពខ្ពស់នេះក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ