ហ្វីលីពីនប្រកាសដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៤ មិនា ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន លោក Rodrigo Duterte បានប្រកាសថា៖ លោកបានសម្រេចដកហ្វីលីពីនចេញពីយន្តការរ៉ូមស្តីអំពីការ បង្កើតតុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអន្តរជាតិ (ICC)។ 
ហ្វីលីពីនប្រកាសដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអន្តរជាតិ  - ảnh 1 ហ្វីលីពីនប្រកាសដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអន្តរជាតិ 

(VOVworld) –  នាថ្ងៃទី ១៤ មិនា ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន លោក Rodrigo Duterte បានប្រកាសថា៖ លោកបានសម្រេចដកហ្វីលីពីនចេញពីយន្តការរ៉ូមស្តីអំពីការ បង្កើតតុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអន្តរជាតិ (ICC)។ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសពោលខាងលើ ថ្នាក់ដឹកនហ្វីលីពីនបានលើកច្បាស់ថា៖ សេចក្តីប្រកាសនេះមានសុពលភាពភ្លាម មួយរំពេច។ នាខែ កុម្ភៈ កន្លងទៅ ICC បានប្រកាសចាប់ផ្តើម «ធ្វើការស៊ើបអង្គេត ដំបូង» អំពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ