អគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អ.ស.ប៖អាទិភាពចម្បងនៃឆ្នាំ២០១៧គឺសន្តិភាព

អគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អ.ស.ប៖អាទិភាពចម្បងនៃឆ្នាំ២០១៧គឺសន្តិភាព - ảnh 1
អគ្គលេខាធិការអ.ស.ប លោក Antonio Guterres (រូបថត៖Getty)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១ មករា ក្នុងសារទទួលស្វាគមន៍ឆ្នាំសកលនិងគូសសញ្ញា
ថ្ងៃដំបូងកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអ.ស.បនោះ លោក Antonio Guterres ប្រកាស
ថា អាទិភាពចម្បងក្នុងឆ្នាំ២០១៧គឺសន្តិភាព។លោក Guterres បានដាស់តឿនឲ្យ
ប្រជាជនលើទូទាំងពិភពលោកអនុវត្តន៍សេចក្ដី អំពាវនាវឲ្យនៃឆ្នាំថ្មីនោះគឺប្ដេជ្ញាចិត្ត
ដាក់សន្តិភាពនៅជួរមុខ។លោកអគ្គលេខាធិការជំនាន់ទី៩របស់អ.ស.បរូបនេះក៏
បានប្រកាសថា នឹងខំប្រឹងប្រែង លុបចោលវិសមភាពដែល ដំណើការសកលភា
វូបនីយកម្មនិងការរីកចំរើនខាង បច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យវាកាន់តែជ្រាលជ្រៅជាងមុន
 ព្រមទាំងបង្កឡើងស្ថានការណ៍ បាត់បង់ការងារធ្វើនិងការខកចិត្ត ជាពិសេសគឺក្នុង
យុវជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ