អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត


អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត   - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅខ័ណ្ឌ Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយ (Image: nld.vn)

(VOVworld) – ដើម្បត្រៀមរៀបចំឲ្យសម័យប្រជុំលើកទី ៩ ខាងមុខ នារសៀលថ្ងៃទី
៨ ឧសភា អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong បានជួប
ប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខ័ណ្ឌ Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយដើម្បីផ្ទៀង ស្តាប់មតិសំណើររបស់អ្នកបោះឆ្នោត។ ថ្លែងមតិជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតលោក អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះមតិនិងការទទួលខុស ត្រូវរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំពោះបញ្ហាសំខាន់នៃប្រទេសជាតិ។ ស្តីអំពីរូប
សណ្ឋានរៀបចំរដ្ឋ អំណាចតំបន់ លោក Nguyen Phu Trong បានលើកច្បាស់ថា៖
នេះគឺជាបញ្ហាពិបាក ដែលយកមកពិភាក្សាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារ ។ សម័យប្រជុំលើកទី ៩ នឹងអនុម័តលើច្បាប់រៀបចំរដ្ឋអំណាចតំបន់។ ការងារនេះត្រូវ ប្រតិបត្តិតាមការកំណត់សារវ័ន្ត។ នេះគឺជាបក្សដឹកនាំរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងប្រជាជន ជាម្ចាស់។ ប្រជាជនត្រួតពិនិត្យសម្មភាពរបស់រដ្ឋអំណាច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ