អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអភិបាល ទីក្រុងវៀងច័ន្ទ

អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអភិបាល ទីក្រុងវៀងច័ន្ទ - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអភិបាល ទីក្រុងវៀងច័ន្ទ(http://nguyenphutrong.net/)

Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី២៦សីហា អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម

លោកNguyen Phu Trong ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណះប្រតិភូ ក្រុងវៀងច័ន្ទ

ឡាវដឹកនាំដោយលោកអភិបាល​ Soukhan Mahalath លេខាគណះកម្មាធិការ

បក្ស ក្រុងវៀងច័ន្ទដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។លោក

Soukhan Mahalathអះអាងថា៖ទី ក្រុងវៀងច័ន្ទនឹងគួបផ្សំជាមួយទីក្រុងហា

ណូយនិងតំបន់នានានៅវៀតណាមបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន​បទពិសោធន៍

លើគ្រប់វិស័យរួមចំណែកពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងមតិ្តភាពនិងកិច្ចសហ

ប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំង២វៀតណាមឡាវ។ លោកNguyen Phu Trongបានស្តែងក្តីសប្បាយចំពោះទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពជាពិសេស

រវាងប្រទេសទាំង២វៀតណាមឡាវដែលកាន់តែស៊ីជំរៅពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ