អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតគណៈកម្មាធិការអចិន្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សនគបាលមជ្ឈឹម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្តៃយ៍ គណៈកម្មាធិការបក្សនគបាលមជ្ឈឹមបានរៀបចំសន្និបាតវាយតំលៃសភាពការណ៍និងលទ្ធផលការងារធានាសន្តិសុខជាតិរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដើមឆ្នាំ ភារកិច្ចការងារស្នូលក្នុងរយៈពេល ៦ ខែនាចុងឆ្នាំ ២០១៨ ផ្តល់មតិអំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពី «បញ្ហាមួយ ចំនួនខាងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាបន្ត ការៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព» ជាដើម។
អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតគណៈកម្មាធិការអចិន្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សនគបាលមជ្ឈឹម - ảnh 1 អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតគណៈកម្មាធិការអចិន្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សនគបាលមជ្ឈឹម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្តៃយ៍ គណៈកម្មាធិការបក្សនគបាលមជ្ឈឹមបានរៀបចំសន្និបាតវាយតំលៃសភាពការណ៍និងលទ្ធផលការងារធានាសន្តិសុខជាតិរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដើមឆ្នាំ ភារកិច្ចការងារស្នូលក្នុងរយៈពេល ៦ ខែនាចុងឆ្នាំ ២០១៨ ផ្តល់មតិអំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពី «បញ្ហាមួយ ចំនួនខាងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាបន្ត ការៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព» ជាដើម។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong បានអះអាងថា៖ក្រៅពីភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់បក្សភាគនគបាលមជ្ឈឹមត្រូវជាបក្សភាគឈានមុខគេទន្ទឹមនឹងនោះកំលាំងនគបាលគប្បីពង្រីកតួនាទីនិងភារកិច្ចការពារបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមរបបបធានាសន្តិសុខនយោបាយសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបាន។ក៏ក្នុងសន្និបាតលើកនេះដែរ បណ្ដាបេក្ខជនបានវិភាគបំភ្លឺច្បាប់នូវលទ្ធផលនៃ កំលាំងនគបាលក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ ព្រមទាំង ដកពិសោធន៍ពីភាពអន់ ខ្សោយ ផ្តល់មតិអំពីភារកិច្ចការងារស្នូលក្នុងការធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងឆមាស ទី ២ នាចុងឆ្នាំ ២០១៨ ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ