អគ្គលេខាបក្ស កម្មុយនិស្ត Nguyen Phu Trong ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ គណះកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម

ក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ គណះកម្មាធិការឃោសនា អប់រំមជ្ឈឹម
 នាព្រឹកថ្ងៃទី 7 កុម្ភះ អគ្គលេខាបក្ស កម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen
Phu Trong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ក្នុងដំណាក់កាលនាបច្ចុប្បន្ននេះ គណះកម្មា
ធិការឃោសនា អប់រំមជ្ឈឹម ត្រូវការក្ដាប់ជាប់ តម្រូវការ ភារកិច្ចនយោបាយ
 ក្ដាប់ជាប់ សតិអារម្មណ៏​របស់​មហា​ជន​​ អនុវត្តន៏ព្រមៗ បណ្ដាភារកិច្ច 
ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងទៀត ​។ 

អគ្គលេខាបក្ស កម្មុយនិស្ត Nguyen  Phu Trong ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ គណះកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម  - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្ស កម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong (baodientu.chinhphu.vn)

ការងារសតិអារម្មណ៏ ឃោសនា
 អប់រំត្រូវ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្មី​ជាច្រើនថែមទៀត យកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនជាងទៀត
 ដល់វិស័យអប់រំ ទ្រឹស្ដីនយោបាយ។ អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong
បានអះអាងថា៖
 ដំបូងបង្អស់គឺ  ​កសាងជួរកម្មាភិបាល ទទួលបន្ទុកការងារឃោសនា 
វប្បធម៏ សិល្បះ ​សារព័តមាន ផ្សាយសម្លេង និងទួរទស្សន៏ ។ ការងារនេះ ទាមទារអោយមានឬទ្ធានុភាពនយោបាយ ស្មារតីមោះ

មុតតស៊ូរ និងកំរិតជំនាញពូកែរ…។នោះគឺ និយាយបាន សរសេរ
បាន និងបញ្ចុះបញ្ចូលបាន។ 

        អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានសម្ដែងនូវសេចក្ដីជឿជាក់ថា៖ ​ជាមួយ កំរាស់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួន ផ្នែកឃោសនាអប់រំ នឹងសម្រេចភារកិច្ចរ
បស់ខ្លួនប្រកបដោយល្អប្រសើរ រួមចំណែកចូលក្នុងការអនុវត្តន៏សេចក្ដីស
ម្រេចចិត្ត នៃ មហាសន្និបាតបក្ស ទូទាំងប្រទេស លើកទី 11 ប្រកបដោយ
ជោគជ័យដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ