អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong ឆ្លើយសម្ភាសន៍អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong ឆ្លើយសម្ភាសន៍អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong ឆ្លើយសម្ភាសន៍អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

(VOV)_ឆ្លើយសម្ភាសន៍អ្នកយកព័ត៌មាន នៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ក្នុងឱកាស​បុណ្យ
ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរកានព្វស័ក ២០១៧ អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong បានអះ
អាងថា៖ ប្រទេសជាតិទើបនឹងបានសម្រេចឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមានសកម្មភាព​ផុលផុស
ជាច្រើន។ ក្នុងសភាពការណ៍ជួបការលំបាកជាច្រើន ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅរក្សាបានកំ
ណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនយោបាយ សង្គមកិច្ច ប្រទេសជាតិសុខសាន្តត្រាណ។ ដល់ឆ្នាំ
 ២០១៧ ដោយមានឱកាសជាច្រើនផង និងឧបសគ្គជាច្រើនផង អគ្គលេខាបក្ស 
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ យើងត្រូវបំពេញការងារជាច្រើន ដែលក្នុងនោះមានការងាររក្សា​
សន្តិភាព ស្ថិរភាព ដើម្បីប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍​៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ