អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញអុជធុប រំលឹកវិញ្ញាក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ

អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញអុជធុប រំលឹកវិញ្ញាក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 1
អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញអុជធុប រំលឹកវិញ្ញាក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ខែមករា អគ្គលេខាបក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាម
លោក Nguyen Phu Trong បានអញ្ជើញទៅអុជធុប រំលឹកវិញ្ញាណក័្ខន្ធលោកប្រ
ធានហូជី​មិញនៅក្នុងមណ្ឌលកេរិ៍ដំណែលវិមានលោកប្រធាន។ នៅទីនេះ
លោក Nguyen Phu Trong បានកត់សរសើរកម្មាភិបាលនៅមណ្ឌលកេរិ៍ដំណែល
បានសាមគ្គីគ្នា កសាងបក្សភាគស្អាតស្អំ និងបំពេញល្អភារកិច្ចដែលទទួលបាន។
 ជាពិសេស រក្សា សីលធម៌និងរបៀបធ្វើការតាមគំរូលោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិ
មា និងបំពេញល្អការ ងារផ្សព្វផ្សាយសតិអារម្មណ៍ សីលធម៌ ចរិយាបទលោកប្រ
ធានហូជីមិញទៅប្រជា ជនគ្រប់ស្រទាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ