អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong មកទស្សនានិងបំពេញការងារជាមួយការសែត Nhan Dan

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ មិថុនា អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម Nguyen
Phu Trong បានមកទស្សនានិងបំពេញការងារជាមួយការសែត Nhan Dan។ អគ្គលេខាបក្ស
Nguyen Phu Trong បានកោតសរសើរបណ្ដាស្នាដៃនៃការសែត Nhan Dan ដែលទទួលបាន
ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ សង្កត់ធ្ងន់តួនាទីដ៏សែនសំខាន់របស់ ការសែត Nhan Dan ក្នុង
បុព្វហេតុបដិវត្តរបស់ប្រជាជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បាន
ស្នើបង្កើនការស្រូបទឹកចិត្តរបស់ការសែតបក្ស និយាយរួម និងការសែត Nhan Dan
និយាយដោយឡែក។ អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានជឿជាក់ថា៖ ជាមួយប្រពៃណី
ត្រចះត្រចង់ នាពេលខាងមុខ កាសែត Nhan Dan នឹងពង្រីកតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងក្លា
ថែមទៀត សមស្របជាមួយទង់ជួរមុខ ក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍ ការសែតបដិវត្តនៅ
វៀតណាម៕

អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong មកទស្សនានិងបំពេញការងារជាមួយការសែត Nhan Dan - ảnh 1
អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម Nguyen Phu Trong បានមកទស្សនានិងបំពេញការងារជាមួយការសែត Nhan Dan។ (Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ