អង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាសទទួលស្គាល់ដំណើរការបណ្ដាការវាយប្រហារនៅបារាំងនិងបែលហ្ស៊ីក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១៣ កក្កដា ទស្សនាវដ្ដីពហុភាសា Rumyiah បានផ្សាយលើ កាណាល់ផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស  (IS) ថា៖ អង្គការនេះទទួល ស្គាល់បានឈរនៅខាងក្រោយរាល់ការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីស (បារាំង) និងទីក្រុង  Brussels (បែលហ្ស៊ីក) នាខែមិថុនាកន្លងទៅ។ 
អង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាសទទួលស្គាល់ដំណើរការបណ្ដាការវាយប្រហារនៅបារាំងនិងបែលហ្ស៊ីក  - ảnh 1 អង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាសទទួលស្គាល់ដំណើរការបណ្ដាការវាយប្រហារនៅបារាំងនិងបែលហ្ស៊ីក 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី១៣ កក្កដា ទស្សនាវដ្ដីពហុភាសា Rumyiah បានផ្សាយលើ កាណាល់ផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស  (IS) ថា៖ អង្គការនេះទទួល ស្គាល់បានឈរនៅខាងក្រោយរាល់ការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីស (បារាំង) និងទីក្រុង  Brussels (បែលហ្ស៊ីក) នាខែមិថុនាកន្លងទៅ។ ទស្សនាវដ្ដី Rumyiah បានហៅភេរករនានាដែលដំណើរការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏បង្ហូឈាមនៅបារាំងនិង បែលហ្ស៊ីកគឺជា «បណ្ដាទាហានសង្គ្រាមសាសនា» ដែលមានភារកិច្ចដំណើការវាយ ប្រហារក្នុងខែឥស្លាម Ramadan៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ