អង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតពង្រាងសេចក្តីសំរេចចិត្តថ្មី ស្តីពីស៊ីរី ។

(VOV)- អ្នកយកពត៏មនានៃវិទ្យុសំលេងវៀតណាមប្រចាំនៅអាមេរិ
កបានជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី​១៦កុម្ភះអង្គមហាសន្និបាតអង្គការ
សហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតពង្រាងសេចក្តីសំរេចចិត្តថ្មី ដោយ
ថ្កោលទោសរាល់ការរំលោភលើសិទ្ឋិមនុស្សនៅស៊ីរី​  ព្រមទាំងអំពាវ
នាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅប្រទេសនេះដោយភ្លាម១រំពេច។សេច
ក្តីសំរេចចិត្តនេះជាជំហានថ្មីបំផុតក្នុងបណ្តាការខំប្រឹងប្រែងរបស់
សហគមន៍អន្តេជាតិសំដៅសម្រុះសម្រួលនិង  បញ្ឈប់វិបត្តិនយោ
បាយនៅស៊ីរី។សេចក្តីសំរេចចិត្តក៍បានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិតីស៊ីរី
លោក​Al-Assadលាលែងពីសិ្ឋទិអំណាចផងដែរ។មុននោះអគ្គលេខា
ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ​ Ban-Ki-Moon ​បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋអំ
ណាចស៊ីរីបញ្ឈប់ការបង្រ្កាបជនស៊ីវិលនិងចាត់ទុកថាឧក្រឹដកម្ម
ប្រឆាំងមនុស្សជាតិកំពុងប្រព្រិតិតិទៅនៅប្រទេសនេះ។បណ្តាក្រុម
សិទ្ឋិមនុស្សអន្តជាតិបានឲ្យដឹងថា ជនស៊ីវិលប្រមាណ​ ៧ពាន់នាក់
ត្រូវស្លាប់នៅស៊ីរី គិតទាំងពីពេលការប៉ះបោរប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចរបស់
ប្រធានាធិតី​ Al-Assadកើតមានឡើង  កាលពីពាក់កណ្តលាខែមិនា
ឆ្នាំ២០១១មក។បណ្តាសកម្មជននិយាយថា យ៉ាង ហោចណាស់មាន
មនុស្ស៤០នាក់ត្រូវស្លាប់នាថ្ងៃទី​១៦កុម្ភះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ