អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យការពារសិទ្ធិនិងអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមនៅលើពិភពលោក

(VOVWORLD) - អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Getetres នាថ្ងៃទី ៩ ខែសីហាបានអំពាវនាវឲ្យបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកមកចូលរួមការពារសិទ្ធិនិង អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមនៅលើពិភពលោក។
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យការពារសិទ្ធិនិងអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមនៅលើពិភពលោក - ảnh 1 អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Getetres 

លោក Antonio Getetres បានអំពាវនាវបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកនាចុងឆ្នាំនេះ នឹងអនុម័តលើសន្ធិសញ្ញាសកលស្តីពីការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់និងធ្វើតុល្យភាពក្នុងគោលដៅការពារសិទ្ធិនៃក្រុមមនុស្សធ្វើចំណាកស្រុកដែល ងាយរងគ្រោះ។ ប្រធានបទនៃទិវាអន្តរជាតិស្តីពីជនជាតិដើមពិភព លោក ឆ្នាំ២០១៨ គឺជារលកធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រជាជនប្រភពដើមដោយផ្តោតទៅលើការវិភាគនូវមូលហេតុយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃរលកធ្វើចំណាក ស្រុកតាមរយៈនោះនឹង ចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្មជួយស្តារឡើងវិញនូវ អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើម៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ