អង្គការ WTO បានចេញសាលក្រមគាំទ្រកាណាដាមួយចំណែកក្នុងជម្លោះជាមួយអាមេរិកស្តីពីពន្ធនាំចូលឈើទន់

(VOVWORLD) -        នាថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព (WTO) បានចេញសាលក្រមគាំទ្រកាណាដាមួយចំណែកក្នុងជំលោះជាមួយអាមេរិកស្តីពីពន្ធប្រឆាំងការលក់បង្ខូចតម្លៃចំពោះឈើទន់នាំចូលពីកាណាដា។
អង្គការ WTO បានចេញសាលក្រមគាំទ្រកាណាដាមួយចំណែកក្នុងជម្លោះជាមួយអាមេរិកស្តីពីពន្ធនាំចូលឈើទន់ - ảnh 1 អង្គការ WTO បានចេញសាលក្រមគាំទ្រកាណាដាមួយចំណែកក្នុងជម្លោះជាមួយអាមេរិកស្តីពីពន្ធនាំចូលឈើទន់

ក៏ប៉ុន្តែអង្គការ WTO ក៏បានយល់ព្រមគណនាតាមរូបមន្តពន្ធបង្កជំលោះដែលបច្ចុប្បន្នអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ផងដែរ។ យោងតាមសាលក្រម គណៈកម្ម ការដោះស្រាយវិវាទរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក បានយល់ព្រមជាមួយ កាណាដាអំពីការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តគណនាពន្ធនាបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេ   រិក " គឺជាសកម្មភាពមិនងាករេ" ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងលក់បង្ខូចតំលៃ។ ប៉ុន្តែសាលក្រមនេះក៏បានបដិសេធនូវទស្សនៈមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសកាណាដា ដែលក្នុងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ពីរបៀបគណនានៃការលក់បង្ខូចតំលៃដោយវិធីសាស្រ្ត "Zeroing" របស់អាមេរិកដែលរំលោភបំពានលើបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ