អង់គ្លេសកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជ្រុលនិយមចំនួន ២៣ ពាន់នាក់ដែលអាចដំណើរការវាយប្រហារភេវរកម្ម

(VOVWORLD) - តាមកាសែត The Times របស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថា៖ ចារកម្មនៃ ប្រទេសនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជនជ្រុលនិយមចំនួន ២៣  ពាន់នាក់ ដែលកំពុងរស់នៅអង់គ្លេស អាចអនុវត្តបណ្ដាការវាយប្រហារភេវកម្ម។ 
អង់គ្លេសកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជ្រុលនិយមចំនួន ២៣ ពាន់នាក់ដែលអាចដំណើរការវាយប្រហារភេវរកម្ម - ảnh 1 អង់គ្លេសកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជ្រុលនិយមចំនួន ២៣ ពាន់នាក់ដែលអាចដំណើរការវាយប្រហារភេវរកម្ម

(VOVworld) – តាមកាសែត The Times របស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថា៖ ចារកម្មនៃ ប្រទេសនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជនជ្រុលនិយមចំនួន ២៣  ពាន់នាក់ ដែលកំពុងរស់នៅអង់គ្លេស អាចអនុវត្តបណ្ដាការវាយប្រហារភេវកម្ម។ ក្នុងនោះ មានមុខសញ្ញាចំនួន ៣ ពាន់នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងចំពោះ សន្តិសុខរបស់អង់គ្លេស។ រាល់មុខសញ្ញានេះសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ យុទ្ធនាករធ្វើការស៊ើបអង្គេតតាមប្រម៉ាញ់ជាប់របស់ប៉ូលីសនិងស្ថាប័នចារកម្មអង់គ្លេស។ មុខសញ្ញានៅសេសសល់ចំនួន ២ ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ