អង់គ្លេសត្រូវចោទប្រកាន់បណ្ដាលឲ្យមានការខាត់បង់ពន្ធរបស់ EU

(VOVworld) - ស្ថាប័នប្រឆាំងការលួចបន្លំ (OLAF) របស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU)
នាថ្ងៃទី៨ មិនា ប្រកាសថា អង់គ្លេសត្រូវមានការទទួលសុខត្រូវផ្ដល់កញ្ចប់សំណង
ចំនួន២ពាន់លានអឺរ៉ូសំរាប់ថវិកា EU ដោយសារប្រទេសនេះបានលើកលែងការ
លួចបន្លំជាច្រើនទាក់ទិនដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលពីចិននានា។ជាក់ស្ដែងគឺ OLAF បាន
ចោទប្រកាន់អង់គ្លេសពីអំពើលើកលែងវិក័យប័ត្រនិងឯកសារគយក្លែងក្លាយពី
ក្រុមហ៊ុននាំចូលពីចិន ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ពន្ធឡើងដល់២ពាន់លាន
អឺរ៉ូពោលខាងលើ៕                                                 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ