អង់គ្លេស៖នាយករដ្ឋមន្ត្រី D.Cameron បង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី

អង់គ្លេស៖នាយករដ្ឋមន្ត្រី D.Cameron បង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron (រូបថតៈ TTXVN)


(VOVworld)-គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសនាថ្ងៃទី១២
ឧសភា។ ថ្លែងមតិនៅគណៈកម្មាធិការ​១៩២២នាថ្ងៃទី១១ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
Cameron បានប្រកាសថា លោកចង់ប្រមូលផ្តុំទស្សនៈវិស័យវិជ្ជមាននៅពេល
អនាគត គ្នុងនោះគណៈបក្សអភិរក្សទទួលខុសត្រូវការនាំខឿនសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេស ត្រឡប់មកចំទិសនិងនាំប្រទេសអង់គ្លេសត្រឡប់ទៅនឹងឋានៈរបស់ខ្លួន។

        មុននោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានបង្កើតគណៈ រដ្ឋ
មន្ត្រីថ្មី បន្ទាប់ពីគណៈបក្សអភិរក្សរបស់លោកជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត សកល
នាថ្ងៃទី៧ឧសភាកន្លងទៅ។ សមាសភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមិនសូវមាន ការផ្លាស់
ប្តូរប៉ុន្មាន ដោយរក្សាដដែល មុខតំណែងសំខាន់ៗ ហើយលោកក៏បាន តែងតាំងថ្មី
រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីអាជីវកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីថាមពល បំរ៉ែបំរួល
អាកាសធាតុផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ