អង់គ្លេសប្រកាសផែនការអន្តោប្រវេសត្បិតត្បៀត


អង់គ្លេសប្រកាសផែនការអន្តោប្រវេសត្បិតត្បៀត  - ảnh 1
អង់គ្លេសប្រកាសផែនការអន្តោប្រវេសត្បិតត្បៀត (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក David Cameron បានប្រកាសផែនការស្តីពីកំណែទម្រង់ជឿនលឿនសំដៅរាំងស្កាត់ប្រជាពលករ
បរទេស មកពីប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ទទួលបានប្រព័ន្ធសុខុមាល ភាពសង្គមរបស់អង់គ្លេស។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោក Cameron បានលើកច្បាស់ថា៖ ទីក្រុងឡុងនឹងដាក់វេទទាំងស្រុងចំពោះប្រទេសថ្មីណាមួយដែលមានគោលបំណង
ចូលរួម EU លុះត្រាតែ បណ្ដាប្រទេសនេះមានសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពប្រជា ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យជាងក្នុងប្លុកនេះ ក្នុងនោះមាន
អង់គ្លេស។ ផែនការថ្មីនេះក៏រាំងស្គាត់ជនអន្តោប្រវេសអញ្ជើញសាច់ញាតិដែលរល់នៅ
ខាងក្រៅ EU ទៅកាន់អង់គ្លេស ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ