អង់គ្លេសប្រកាសពន្យាពេលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិខាងមុខ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសថា៖ សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំដើម្បីសមាជិកសាភាទាំងអស់មានវេលាបន្ថែមសំដៅដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit។
អង់គ្លេសប្រកាសពន្យាពេលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិខាងមុខ - ảnh 1 អង់គ្លេសប្រកាសពន្យាពេលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិខាងមុខ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសថា៖ សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំដើម្បីសមាជិកសាភាទាំងអស់មានវេលាបន្ថែមសំដៅដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit។ មុននេះ បណ្ដា សម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាអង់គ្លាសអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេល ១ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ រដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានសម្រេច ពន្យាពេលអាណត្តិសម័យប្រជុំអង់គ្លេសដើម្បីធានារឲ្យដំណើរការ Brexit មិនត្រូវ បានរារាំង។ ប្រការនេះក៏មានន័យថា៖ អង់គ្លេសនឹងចាកចេញពី EU ជាផ្លូវការនា ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៩៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ