អាណិកជនរួមដៃអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាវ័ន្តនៅទីក្រុងហូជីមិញ

អាណិកជនរួមដៃអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាវ័ន្តនៅទីក្រុងហូជីមិញ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc នៅក្នុងសន្និសីទ

(VOVworld)-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទជនវៀតណាមនៅឯបរទេសដែលកំពុងប្រ
ព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហូជីមិញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកា តំណាងទាំងអស់បានចូលរួម
សិក្ខាសា លាមានប្រធានបទចំនួន២ ស្តីពី “អាណិកជនជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យ
សាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាវ័ន្តទីក្រុងហូជីមិញ” និង “អាណិកជនចូលរួមវិនិ
យោគអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជ កម្ម សេវាកម្មរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ”។​ក្នុងអាណាត្តិ២០១៥-
២០២០ ទីក្រុងហូជីមិញខំ ប្រឹងប្រែងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យា សាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ ស្តីពី
គោលដៅនេះ សាស្ត្រាចារ្យ Nguyen Dang Bang ជាគ្រូបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
Cambridge អង់គ្លេសបានលើកមតិថា៖

        “តាមបតិរបស់ខ្ញុំថា ប្រការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវលើកកំពស់ការស្រាវជ្រាវនៅ
បណ្តាមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ឡើងកម្រិតថ្មី។ បើចង់បានដូច្នេះ គឺយើងត្រូវកសាង
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ពោលគឺយើងគប្បីគិតដល់ការកសាងមហាវិទ្យាល័យស្រាវ
ជ្រាវមួយ មានគុណភាពខ្ពស់។​ប្រការនេះមិនងាយស្រួលទេ ប៉ុន្តែយើងពិតជានឹង
សម្រេចបាន”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ