អតីតប្រធានពន្ធនាគារ Duch បានមកធ្វើជាសាក្សីនៅបណ្ដាតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម។

អតីតប្រធានពន្ធនាគារ Duch បានមកធ្វើជាសាក្សីនៅបណ្ដាតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម។ - ảnh 1
ឌុចនៅតុលាការនាថ្ងៃទី៣កុម្ភៈ

(VOV)-
អតីតប្រធានពន្ធនាគារ Tuol Sleng S-21 Kang Kek Iev ដែលហៅថា Duch ត្រូវ តុលាការកាត់ទោសឧក្រិដ្ធកម្មខ្មែរក្រហម (ECCC) នៅកម្ពុជាជ្រើសរើសជា អ្នកសាក្សីប្រឆាំងនឹងបណ្ដាជនជាប់ចោទនៃករណីសំណុំរឿងលេខ០០២
រួមមាន Nuon Chea, Ieng Sary និង Khieu Samphan។ ជាមួយតួនាទីជាអ្នក
សាក្សី។ Duch ត្រូវ តុលាការ ECCC ចេញសាលក្រម ដាក់ គុកអស់១ជីវិត។
អ្នកនាំពាក្យ តុលាការ ECCC Neth Pheaktra នាថ្ងៃទី២២កុម្ភៈបានឲ្យដឹងថា
តាមការសំរេចនៃតុលាការ បណ្ដា ចៅក្រមនឹងបន្តសួរ Duch នៅតុលាការនា
ថ្ងៃទី២១មិនាខាងមុខ ក្រោយពេល ការ កាត់ទោសត្រូវផ្អាក់នាថ្ងៃទី១២កុម្ភៈ។
 ក្រោយពេល Duch ត្រូវតុលាការ ECCC ចេញសាលក្រមដាក់គុកអស់១ជីវិត
ពីបទឧក្រិដ្ធកម្មប្រឆាំង មនុស្សលោកនិងឧក្រិដ្ធកម្មសង្គ្រាមមក លោកកំពុង
ត្រូវឃុំខ្លួននៅ ពន្ធនាគារ១របស់តុលាការ ECCC ដើម្បីបំរើឲ្យការធ្វើជាអ្នក សាក្សីចំពោះបណ្ដាជនជាប់ចោទនៃករណីសំណុំរឿលេខ០០២៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ