អធិការបតីអាល្លឺម៉ងលោកស្រី Merkel ព្រមព្រៀងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយSPD

អធិការបតីអាល្លឺម៉ងលោកស្រី Merkel ព្រមព្រៀងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយSPD - ảnh 1
អធិការបតីអាល្លឺម៉ងលោកស្រី Angela Merkel (រូបថតៈ AFP)


(VOVworld)-សម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ សង្គមគ្រឹសាសនា(CDU/CSU)របស់អធិការបតី
អាល្លឺម៉ងលោកស្រី Angela Merkel នាថ្ងៃទី២៧វិច្ឆិកាបានព្រមព្រៀងបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
ចម្រុះ ជាមួយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសង្គម (SPD)ក្រោយរយៈពេល២ខែ CDU/
CSU ទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតសកល។ តាមប្រភព ព័ត៌មាននានាថាលោក
ស្រី Merkel និងSPD សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពោលខាង លើបន្ទាប់ពីការចរចារ
អស់រយៈពេល១៧ម៉ោង។ ជាមួយនឹងកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះ លោកស្រី Angela Merkel សង្ឃឹមនឹងធ្វើសេច្ចាប្រណិធានទទួល ដំណែងជាអធិការបតីអាណាត្តិទី៣នាថ្ងៃទី១៧
ធ្នូខាងមុខ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ