អ្នកជំនាញការរុស្ស៊ីវាយតំលៃខ្ពស់តួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់របស់វៀតណាមដែលជួយ រុស្ស៊ីខិតមកជិតអាស៊ាន

(VOVWORLD) - វ៉ែបសាយរបស់វេទិកាអ្នកជំនាញការ Realtribune.ru របស់រុស្ស៊ី នាថ្ងៃទី៩ វិច្ចិកា បានបង្ហោះអត្ថបទសរសេររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញការមូលនិធិ ជួយឧបត្ថម្ភការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ “គំនិតអាស៊ី-អឺរ៉ុប” លោក Grigory Trofimchuk ដោយការវាយតំលៃអំពីទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-អាស៊ាន ក៏ដូចជាតួនាទី របស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ានផងដែរ។

  អត្ថបទនេះចាត់ទុកថា វៀតណាមកំពុងពិតជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងអាស៊ានជា មួយសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបនិយាយរួមនិងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយ ដោយឡែក។ តាមអត្ថបទនេះថា ការអភិវឌ្ឍន៍របស់អាស៊ានមានការរួមវិភាគទាន ដ៏ធំធេងរបស់វៀតណាម ហើយជួយឲ្យសមាគមនេះត្រូវបានស្គាល់ដល់យ៉ាងទូលំ ទូលាយលើពិភពលោក៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ