អ្នកជំនាញការអាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

អ្នកជំនាញការអាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងវិស័យសុខាភិបាល - ảnh 1
អ្នកជំនាញការអាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

(VOV)_​ វិទ្យាស្ថាន Brookings (អាមេរិក) ទើបនឹងបានរៀបចំពិធី​ប្រកាស​របាយ
ការណ៍ស្ដីអំពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសុខាភិបាល-សុខភាព ជំរុញការ​វិនិយោគ​របស់​ឯក
ជនចំពោះវិស័យស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍សុខាភិបាល។ ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀត​ណាម​ប្រចាំ
នៅអាមេរិក លោក Pham Quang Vinh បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម និង​អញ្ជើញ​ជាសហអធិប
តីភាពពិធីប្រកាស ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ​វិទ្យា​​ស្ថាន​ Brookings និងអ្នកជំ​នាញ​​ការអាមេ
រិក។ក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួន​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Pham Quang Vinh បានអះអាងការ
គោរព ​ការស្រាវជ្រាវ​របស់​វិទ្យាស្ថាន​ Brookings និងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបទ​ពិសោធន៍
របស់វៀតណា​ម នោះគឺ ​ចាត់ទុកការថែទាំសុខភាពសំរាប់​ប្រជាជន​ជាអាទិភាពជួរមុខ ក្នុងគោលនយោ​បាយជាតិ គ្រប់គ្រងល្អពីមជ្ឈឹមដល់មូលដ្ឋាន។​

របាយការណ៍” សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យថែទាំសុខ​ភាព-សុខាភិ
បាល”​ វិទ្យាស្ថាន​ Brookings បានអនុវត្តការស្រាវជ្រាវ​វាយតំលៃ​នៅប្រទេសកំពុងអភិ
វឌ្ឍន៍ចំនួន១៨។ វៀតណាមត្រូវបានឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយ អំពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង
វិស័យថែទាំសុខភាព ។ បន្ទាប់នោះគឺបណ្ដាប្រទេសអាហ្វី្រកខាងត្បូង ចិន ​Ghana ហ្វី
ឡីពីន និងឥណ្ឌូនេស៊ី៕​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ