អ្នកជំនាញការឥណ្ឌា៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវៀតណាមជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយ

អ្នកជំនាញការឥណ្ឌា៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវៀតណាមជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយ - ảnh 1
អ្នកជំនាញការឥណ្ឌា៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវៀតណាមជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយ (AFP)

        Vovworld-ឆ្លើយសម្ភាសអ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀត​ណាម
​ប្រចាំនៅ New Delhi ស្ដីពីសក្ដានុភាពសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាង​ឥណ្ឌា​និង
វៀតណាម លោក Jayadeva Ranade ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគ​និង​យុទ្ធសាស្ត្រចិន
(CCAS) របស់ឥណ្ឌាបានចាត់ទុកថា ការផ្លាស់ប្តូរពីសេដ្ឋកិច្ច​ប្រមូលផ្ដុំទី​សេដ្ឋកិច្ច​
ទីផ្សារ​​បានបង្កើតឱកាសជាច្រើនជាងសំរាប់វិនិយោគិន​បរទេសក្នុងពេល​វិនិយោគ​ចូលមកវៀតណាម។ ដល់ឥឡូវនេះ សក្ដានុភាព​សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាង
​វៀតណាម​និងឥណ្ឌានោតែធំធេងនិងមិនទាន់​អាជីវកម្មឲ្យអស់។​ ដំណើរទស្សន
កិច្ច​របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung រួមជាមួយគណៈប្រតិភូ​អង្គភាព
​អាជីវកម្ម​វៀតណាមទៅឥណ្ឌានាចុងខែ​តុលាកន្លងមកបានប្រមូលផ្ដុំទៅលើ​កិច្ច​
សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​ទន្ទឹមនឹងការ​ជំរុញទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រ។

        នាពេលថ្មីៗនេះ​ឥណ្ឌានិងអាស៊ានបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​
ពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) អំពីសេវាកម្មនិងខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជា
​ធរមាននឹងបង្កើតកំលាំងឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងឥណ្ឌា-វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ