អ្នកបោះឆ្នោតអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្តើមបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាសហព័ន្ធ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា អ្នកបោះឆ្នោតអាល្លឺម៉ង់ចំនួន ៦១ លាន ៥ សែន នាក់ បានចាប់ផ្តើមទៅបោះ ឆ្នោតរដ្ឋសភាសហព័ន្ធអាណត្តិ ២០១៧-២០២១។ 
  
អ្នកបោះឆ្នោតអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្តើមបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាសហព័ន្ធ - ảnh 1 អ្នកបោះឆ្នោតអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្តើមបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាសហព័ន្ធ

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា អ្នកបោះឆ្នោតអាល្លឺម៉ង់ចំនួន ៦១ លាន ៥ សែន នាក់ បានចាប់ផ្តើមទៅបោះ ឆ្នោតរដ្ឋសភាសហព័ន្ធអាណត្តិ ២០១៧-២០២១។ មានគណ បក្សនយោបាយសរុបចំនួន ៤៨ ចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាសហរដ្ឋលើកនេះ។ នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាសំខាន់បំផុតនៅអឺរ៉ុបនាឆ្នាំ ២០១៧ រួមចំណែលកំណត់អនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុប  (EU)។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបាន សរឲ្យឃើញថា៖ គណបក្សសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យកាតូលិច (CDU) និងសម្ព័ន្ធភាព សង្គមកាតូលិច (CSU) នៅមានប្រៀបជាងដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ៣៦% របស់អ្នកបោះឆ្នោត ក្នុងពេលនោះ គណបក្សប្រជាធិបតតេយ្យសង្គមនៅទទួលបាន សម្លេងគាំទ្រចំនួន ២២,៥% តែប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ