អនុកម្មាធិការឯកសារគតិយុត្តនិងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយបោះឆ្នោតបើកកិច្ចប្រជុំ

អនុកម្មាធិការឯកសារគតិយុត្តនិងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយបោះឆ្នោតបើកកិច្ចប្រជុំ - ảnh 1
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Uong CHu Luu
 (រូបថតៈ http://quochoi.vn/)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៥មិនា អនុកម្មាធិការឯកសារគតិយុត្តនិងព័ត៌មានផ្សព្វ
ផ្សាយបោះឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកកិច្ចប្រជុំសំដៅ​អនុវត្តការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាណត្តិ២០១៦-២០២១។​ថ្លែងមតិ
ក្នុងពិធី អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Uong Chu Luu ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការ
បានស្នើរថា នាពេលខាងមុខ ត្រូវប្រមូលផ្តុំទៅលើកិច្ចការពិគ្រោះយោបល់វង់ទី
៣ រៀបចំសន្និសីទយកមតិអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីលំនៅដ្ឋាន។​លោក Uong Chu
Luu ក៏បានសំណូមពរក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមរៀបចំវគ្គហ្វឹក
ហាត់ សម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស្តីពីការបោះ
ឆ្នោត៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ