អនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី៖វៀតណាមនិងថៃ-គូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីការទាំក់ទាញFDI

   (VOV)_ ថ្លែងមតិចំពោះមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មាននៅទីក្រុង Jakata នាថ្ងៃទី២ឧសភា អនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Jusuf Kalla បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ក្នុងសភាពការណ៍ដែលខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកលយឹតយាវនោះ វៀតណាមនិងថៃបានក្លាយទៅជាគូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
អនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី៖វៀតណាមនិងថៃ-គូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីការទាំក់ទាញFDI - ảnh 1 អនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី៖វៀតណាមនិងថៃ-គូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីការទាំក់ទាញFDI

        (VOV)_ ថ្លែងមតិចំពោះមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មាននៅទីក្រុង Jakata នាថ្ងៃទី២ឧសភា អនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Jusuf Kalla បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ក្នុងសភាពការណ៍ដែលខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកលយឹតយាវនោះ វៀតណាមនិងថៃបានក្លាយទៅជាគូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងការទាក់ទាញទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់អំពីកំរិតងាយស្រួលធ្វើអាជីវកម្ម ដោយធនាគារពិភពលោក (WB)ប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះថា៖ឥណ្ឌូនេស៊ីឈរលំដាប់ថ្នាក់ ទី៩១ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៨២ និងថៃឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៤៦។អនុ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Jusuf Kalla បានអោយដឹងថា៖រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងបន្តកាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាលដើម្បីទាក់ទាញ FDI និងបង្កើនកម្លាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាង នាពេលខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ