អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ចូលរួមទិវាបុណ្យមហាសាមគ្គីជាតិ ទាំងមូល

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៤វិច្ឆិកា អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បាន
អញ្ជើញចូលរួមទិវាបុណ្យមហាសាមគ្គីជាតិទាំងមូល ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨៦
នៃ ទិវាប្រពៃណីរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកានៅសង្កាត់Dien Bien
ខ័ណ្ឌ Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ។​នៅទីនេះ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh មាន
បំណងថា​ រដ្ឋ អំណាចសង្កាត់ Dien Bien ខ័ណ្ឌ Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ បន្តពង្រីក
ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើ របស់ខ្លួន បំពេញល្អនូវភារកិច្ច រួមចំណែកចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
រួមរបស់រដ្ឋធានីនិង របស់ប្រទេសជាតិ។។​នៅក្នុងសន្និសីទនេះ លោកស្រី Dang Thi
Ngoc Thinh បាន អញ្ជើញប្រគល់អំណោយមួយចំនួនសម្រាប់គ្រួសារគោលនយោ
បាយ គ្រួសារវប្បធម៌ គំរូឆ្នាំ២០១៦ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ