អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី Nguyen Thi Doan ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកុមារ ដែលមានស្ថានភាពលំបាកពិសេសទូទាំងប្រទេស

អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី Nguyen Thi Doan ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកុមារ ដែលមានស្ថានភាពលំបាកពិសេសទូទាំងប្រទេស - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃការជួបសំណេះសំណាល


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ឧសភា លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Thi Doan បានមានការជួបសំណេះសំណាលជាមួយកុមារចំនួន៥៥នាក់មកពីខេត្តក្រុង១១ លើទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិថ្ងៃទី១មិថុនា។ នេះជាប្អូនៗមាន ស្ថានភាពលំបាកជាពិសេស កុមារឧស្សាព្យាយាមរៀនសូត្រនិងមានស្នៃខ្ពស់ក្នុង
ការសិក្សា។ នៅទីនេះ លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋមានបំណងថា កុមារៗបានស្នើរ ក្រសួងផ្នែកនានាបន្តនូវការយកចិត្តទុកដាក់ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងចលនា ឲ្យលើកកំពស់ចំណេះដឹងសម្រាប់ឪពុកម្តាយដើម្បីរួមជាមួងសាលា សង្គមថៃទាំ ឲ្យប្អូនៗបានទៅសាលា និងមានការអភិវឌ្ឍន៍ពេញលេញនាពេលខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ