អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Tong Thi Phong ធ្វើការនៅខេត្ត Son La

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ មិថុនា អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី  Tong Thi Phong និងក្រុមការងារនៃគណកម្មាធិការបណ្ដាបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញទៅទស្សនា និងបំពេញការនៅខេត្ត Son La
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី  Tong Thi Phong ធ្វើការនៅខេត្ត Son La - ảnh 1អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី  Tong Thi Phong ធ្វើការនៅខេត្ត Son La (Internet) 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ មិថុនា អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី  Tong Thi Phong និងក្រុមការងារនៃគណកម្មាធិការបណ្ដាបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញទៅទស្សនា និងបំពេញការនៅខេត្ត Son La ស្ដីពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងអនុវត្តគោនយោបាយសង្គមមួយចំនួនរបស់ខេត្ត។ នៅទីនេះ លោកស្រីបានស្នើឲ្យខេត្តបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញខ្លាំងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល កសាងរូបសណ្ឋានជនបទថ្មីជាដើម។ អនុប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានកត់សម្គាល់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខេត្ត Son La ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច កសាងបក្ស និងរក្សាសន្តិសុខការពារជាតិរបស់ខេត្ត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ