អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ជូនអំណោយតេតឲ្យប្រជាជនខេត្ត Long An

(VOVworld)-ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧កំពុងខិតជិតមកដល់
នាថ្ងៃទី១៦ខែមករា អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បាន
អញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយសម្រាប់គ្រួសារគោលនយោ​បាយ
 គ្រួសាក្រីក្រ និងកុមារមានស្ថានភាពលំបាកនៅឃុំ An Ninh Tay និងឃុំ An Ninh
 Dong ស្រុក Duc Hoa ខេត្ត​Long An។ នៅកន្លែងនីមួយៗ លោកស្រី Dang Thi Ngoc
 Thinh បានប្រគល់អំណោយចំនួន៨០កញ្ចប់សម្រាប់គ្រួសារគោលនយោបាយ
គ្រួសារកី្រក្រនិងកុមារមានស្ថានភាបលំបាកពិសេស។​លើសពីនេះទៅទៀត មូល
 នីធិគាំពារកុមារវៀតណាមក៏បានប្រគល់ប្រាក់១០០លានសម្រាប់មូលនីធិគាំពារ
កុមារវៀតណាមខេត្ត Long An សំដៅថែទាំឲ្យកុមារលើទូទាំងខេត្តផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ