អនុម័តគំរោងការលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងមុខទំនិញនំាចេញ

(VOVWORLD) -នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល បានអនុម័តនូវគំរោងការលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួត ប្រជែងលើមុខទំនិញនាំចេញរបស់វៀតណាមដល់ឆ្នាំ២០២០ លើកកំពស់គុណភាព និងតម្លៃបន្ថែមរបស់មុខទំនិញដែលកំពុងមានបៀបខ្លាំងនាំចេញ តម្លៃបន្ថែមរបស់ មុខទំនិញ កសិផល កើនជាមធ្យម២០% បើប្រៀបនឹងបច្ចុប្បន្ន។ 
អនុម័តគំរោងការលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងមុខទំនិញនំាចេញ - ảnh 1រូបថតៈ Chinhphu.vn 

ដំណោះស្រាយចំាបាច់ក្នុងការអនុវត្តគំរោងការគឺរៀបចំឡើងវិញផលិតកម្មតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរវិធាន ការផលិតកម្មនិងនាំចេញ។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រ ជែងជាតិ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងបន្ថយចំណាយសម្រាប់សហគ្រាស ជាពិសេស គឺអង្គភាពធុនតូចនិងមធ្យម សំដៅផ្លាស់ប្តូរទៅវិធីសាស្ត្រជឿនលឿន តាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍នៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី៤យ៉ាងឆាប់សហ័ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ