អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីប៉ី Hasan Alsaghir ត្រូវចាប់ចំណាប់ខ្មាំង

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីប៉ី Hasan Alsaghir ត្រូវចាប់ចំណាប់ខ្មាំង - ảnh 1
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីប៉ី Hasan Alsaghir ត្រូវចាប់ចំណាប់ខ្មាំង (abc.net.au)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី២៥មករា អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវ​បាន
អន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅលីប៉ី លោក Hassan Alsaghir ត្រូវជនប្រដាប់​អាវុធ​មិនទាន់
ស្គាល់អត្តសញ្ញាណចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនៅទីក្រុង Al Beida ភាគខាងកើត​ប្រទេស​នេះ។
នាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានអង្គការណាមួយទទួលស្គាល់ដំណើរ​ការ​ករណីនេះឡើយ។
លីប៉ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពអំពើរហឹង្សាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ​និង​ភាពទាល់ច្រកនយោបាយ
ដោយមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន២ រដ្ឋសភាចំនួន២​និង​ក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ