អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវតាមទិសដៅគុណភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែង

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៥៥ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត វៀតណាម-ឡាវ (ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦២- ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧) ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Đai Quang បានឆ្លើយសម្ភាសមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំងមិត្តភាពប្រពៃណីសាមគ្គីពិសេសនិងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុង ជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវរួមជាមួយយថាទស្សន៍សហប្រតិបត្តិការនាពេល ខាងមុខ។ 
អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវតាមទិសដៅគុណភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែង - ảnh 1 ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Đai Quang - អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវតាមទិសដៅគុណភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែង

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៥៥ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត វៀតណាម-ឡាវ (ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦២- ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧) ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាម លោក Tran Đai Quang បានឆ្លើយសម្ភាសមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំងមិត្តភាពប្រពៃណីសាមគ្គីពិសេសនិងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុង ជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវរួមជាមួយយថាទស្សន៍សហប្រតិបត្តិការនាពេល ខាងមុខ។ ស្តីពីយថាទស្សន៍ទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាម លោក Tran Đai Quang បានលើកច្បាស់ថា៖ ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ  ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បក្សរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពដាក់អាទិភាពខ្ពស់ បំផុតគឺរួមជាមួយគ្នាខំប្រឹងប្រែងនាំទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវឡើងកំ ពស់ថ្មីមួយតាមទិសដៅគុណភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែងដែល ឆ្លើយតបនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ រួមចំណែកយ៉ាង សកម្មចូលក្នុងសន្តិភាពស្ថិរភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់និងលើ ពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ