អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តរភាពក្នុងបណ្ដាមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ អង្គការអភិរក្សធម្មជាតិ អន្តរជាតិ (IUNC) បានរៀបចំការសន្ទនាសារព័ត៌មានដោយប្រធានបទ «អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តរភាពនៅបណ្ដាមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌ» សំដៅលើកកំពស់ចំណេះ ដឹងរបស់ភាគីទាក់ទិននានាអំពីសារសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍និរន្តរភាពនៅទីកន្លែងមកដល់ទាំងនេះតាមរយៈ
សារព័ត៌មាន។
អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តរភាពក្នុងបណ្ដាមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក  - ảnh 1 អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តរភាពក្នុងបណ្ដាមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក 

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ អង្គការអភិរក្សធម្មជាតិ អន្តរជាតិ (IUNC) បានរៀបចំការសន្ទនាសារព័ត៌មានដោយប្រធានបទ «អភិវឌ្ឍន៍ ទេសចរណ៍និរន្តរភាពនៅបណ្ដាមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌ» សំដៅលើកកំពស់ចំណេះ ដឹងរបស់ភាគីទាក់ទិននានាអំពីសារសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍និរន្តរភាពនៅទីកន្លែងមកដល់ទាំងនេះតាមរយៈសារព័ត៌មាន។ ថ្លែងមតិនៅពិធីបើក ប្រធានស្តីទី IUNC លោក Jake Brunner បានឲ្យដឹងថា៖ ផ្នែកទេសចរណ៍រួមវិ ភាគទានអភិរក្សនិងពង្រីកតំលៃបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ ប្រភពធនធានធម្មជាតិហើយ រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។ តាមរយៈការសន្ទនានេះ បណ្ដាអ្នក កសែតនឹងមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរជាផ្ទាល់ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញការនិងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិស្តីអំពីការជះឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ចំពោះបរិស្ថាននិយាយរួមនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រ Ha Long - Cat Ba និយាយដោយឡែក ក៏ដូចជា ស្ថែងយល់វិធានការអភិវឌ្ឍនិរន្តរភាពនៅវៀតណាមផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ