អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌វៀតណាមក្នុងដំណើការធ្វើសមាហរណកម្ម

អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌វៀតណាមក្នុងដំណើការធ្វើសមាហរណកម្ម - ảnh 1
សន្និសីទបូកសរុប១៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតលើកទី៥(http://nguyentandung.org/)

VOV)_សន្និសីទបូកសរុប១៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតលើកទី
៥ របស់គណះកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម នីតិកាលទី៨ អំពី ការ កសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ខឿនវប្បធម៌វៀតណាមជឿនលឿន ពោពេញទៅដោយអត្ត
សញ្ញាណជាតិ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយក
រដ្ឋ​មន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា÷ សេចក្ដី​សម្រេចចិត្ត
នេះ  បានបង្ហាញនូវទស្សនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ និងការត្រិះរិះបដិវត្តរបស់បក្សកុម្មុយ នីស្តវៀតណាម ក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ ក្រោយរយះពេល១៥ឆ្នាំអនុវត្តមក 
ការយល់ ដឹងអំពីតួនាទីរបស់វប្បធម៌ក្នុងបក្ស ក្នុងសង្គមត្រូវបានលើកកំពស់ជា
ច្បាស់លាស់។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា÷​ទន្ទឹមនឹងបណ្ដា​សមិទ្ធិផល​ដែល ទទួលបាននោះ ក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះ​រាល់កំហិត ​ភាពអន់ខ្សោយយក្នុង បុព្វហេតុអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ នាពេលកន្លងទៅ÷

          “ មុនបង្អស់ ការយល់ដឹងនិងទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយ និង​ក្នុងប្រជាជនអំពីអំពីវប្បធម៌ និងកសាងខឿនវប្បធម៌តាមស្មារតីនៃសេចក្ដី​
សម្រេច ចិត្តមជ្ឈឹម លើកទី៥មិនទាន់ខ្ពស់ទេ។ ប្រព័ន្ធឯកសារច្បាប់អំពី
វប្បធម៌ ​មិនសមស្របជាមួយសកម្មភាពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។…។ល៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ