អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ឲ្យក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១៣មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍  Nguyen Ngoc Thien បានអញ្ជើញឆ្លើយការសួរដេញដោល។ តាមលោករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផ្នែកទេសចរណ៍វៀតណាម។ 

លោក Nguyen Ngoc Thien បានឲ្យដឹងថា៖

        “បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងកំពុងអនុវត្តកសាងផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ នៅតំបន់ដែលកសាងគំរោងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ សំដៅជួយឧបត្ថម្ភ សកម្មភាពពន្លឿនទេសចរណ៍”។

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ឲ្យក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ - ảnh 1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍  Nguyen Ngoc Thien បានអញ្ជើញឆ្លើយការសួរដេញដោល    

        ទាក់ទិនដល់វិស័យទេសចរណ៍ នៅក្នុងសម័យសួរដេញដោលនារសៀលថ្ងៃទី ១៣មិថុនា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vu Duc Dam បានអះអាងនូវទស្សនៈអភិវឌ្ឍន៍ ទេសចរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល។

        “រដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានិច្ចកាលឯកភាពនូវទស្សនៈអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ និរន្តរភាព ខណៈដែលកត្តានិរន្តរភាពមិនទាន់បានធានាគឺចាំដល់មានគ្រប់លក្ខណៈ ទើបអនុវត្ត។ អភិរក្សល្អគឺនោះជាធនធានទេសចរ ជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ