អាមេរិកគំរាមកំហែងយកពន្ធគយចំពោះរថយន្តទាំងអស់ដែលនាំចូលពី EU

(VOVWORLD) -នាបច្ចុប្បន្ន អាមេរិកបានយកពន្ធគយ ២,៥ % ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ដែលនាំចូលពី EU និងយកពន្ធគយ ២៥ % លើការនាំចូលរថយន្ត ១ បាំងកន្លះ ។
អាមេរិកគំរាមកំហែងយកពន្ធគយចំពោះរថយន្តទាំងអស់ដែលនាំចូលពី EU - ảnh 1 និងរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen និង Audi នៅកន្លែងចតរថយន្តមួយនៅ Michigan អាមេរិក (រូបថតៈ AFP / VNA) 

នាថ្ងៃទី ២២ មិថុនា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានគំរាមកំហែងយកពន្ធគយ ២០ ភាគរយលើរថយន្តដែលនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បន្ទាប់ពីរាល់វិធានការយកពន្ធគយតបតវិញរបស់ EU ចំពោះទំនិញរាប់សិបមុខរបស់អាមេរិក បានចូលជាធរមាននាថ្ងៃដដែល។ នាបច្ចុប្បន្ន អាមេរិកបានយកពន្ធគយ ២,៥ % ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ដែលនាំចូលពី EU និងយកពន្ធគយ ២៥ % លើការនាំចូលរថយន្ត ១ បាំងកន្លះ ។ទន្ទឹមនឹងនេះ EU បានយកពន្ធគយ ១០ % ចំពោះរថយន្ត ដែលនាំចូលពីអាមេរិក។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ