អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យា

អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យា - ảnh 1
អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា
(Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៩ សីហា សន្និសីទយុទ្ធសាស្ត្រការផ្តើមគំនិតផ្លាស់ប្តូរថ្មី បច្ចេកវិទ្យានិងស្មារតីអាជីវកចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពក្នុងតំបន់ទន្លេ Mekong (TIGERS
@Mekong) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហូជីមិញ ភាគខាងត្បូងវៀតណាម។ ក្នុងសន្និសីទ
មន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូប លោក​ Andrew O’Brien បានឲ្យដឹងថា៖ TIGERS@Mekong គឺជាសកម្មភាពជំរុញការយល់ដឹងរបស់អាមេរិកក្នុងការលើកទឹកចិត្ត
អាជីវករកសាងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ
ជាពិសេសនៅ កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃនិងវៀតណាម។ ឧបការីយ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រី
ការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Van Thao បានចាត់ទុកថា៖ វៀតណាមតៀម
ខ្លួនជាស្រេចរួមជាមួយអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កើនការ
អនុវត្តការផ្តើមគំនិតតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ដូចជារាល់សកម្មភាពជាក់ស្តែងក្នុង
ការអនុវត្តគំរោងការណ៍ TIGERS@Mekong ពោលខាងលើ ដើម្បីភាពសម្បូរុងរឿង
រួមរបស់មហាអនុតំបន់មេគង្គ និយាយដោយឡែកនិងក្នុងតំបន់ទាំងមូលនិយាយរួម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ