អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធ "Juniper Cobra 2018"

(VOVWORLD) -នេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធធំបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។មានទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរជិត ៥ ពាន់នាក់ បានចូលរួមការធ្វើសមយុទ្ធនេះ។
អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធ  អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធ  "Juniper Cobra 2018" 

នាថ្ងៃទី ២២ មិនា អាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធានរួម ដែលមានឈ្មោះថា៖ "Juniper Cobra 2018" ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ មិនាមក។ ក្នុងរយៈពេលជិត ៣ សប្ដាហ៍ កងទ័ពជើងគោក និងការពារអាកាសចំណុះកងកម្លាំងការពារជាតិ អ៊ីស្រាអែល (IDF) និងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅអឺរ៉ុបបានរួមសហការហ្វឹកហ្វឺនដោយសម្មតិកម្មផ្សេងៗ។ យោងតាម IDF បានឲ្យដឹងថា៖ នេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធធំបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។មានទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរជិត ៥ ពាន់នាក់ បានចូលរួមការធ្វើសមយុទ្ធនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ