អាមេរិកបញ្ជូនបន្ថែមទាហានទៅអ៊ីរ៉ាក់

អាមេរិកបញ្ជូនបន្ថែមទាហានទៅអ៊ីរ៉ាក់ - ảnh 1
អាមេរិកបញ្ជូនបន្ថែមទាហានទៅអ៊ីរ៉ាក់

          (VOV)_ដោយមានគោលបំណងអាចរាំងស្កាត់កម្លាំងរបស់បណ្ដាជន​ប្រដាប់
អាវុធ “ រដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស( IS) ”នៅអ៊ីរ៉ាក់ ​ប្រធានាធិបតីអាមេរិក​ លោក Barack
 Obama បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនបន្ថែមទាហានចំនួន៤៥០នាក់​ទៀត ចូលរួមការប្រ
យុទ្ធនៅប្រទេសមជ្ឈឹមបូពា៍នេះ។ សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនេះបាន​បង្កើនបរិមាណទា
ហានអាមេរិកចូលរួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួក IS ឡើងដល់ជិត​២៦០០​នាក់​។ គោល
ដៅស្នូលរបស់កងកម្លាំងទាហាននេះរបស់អាមេរិកគឺ​ជួយឧបត្ថម្ភពិគ្រោះ​យោបល់
 ហ្វឹកហាត់ បណ្ដាកងកម្លាំងសន្តិសុខ របស់អ៊ីរ៉ាក់ នៅខេត្ត Anbar ។ ក្រៅពីនោះ 
គោលដៅរបស់ការបញ្ជូនទាហាសនលើកនេះ គឺរាំងស្កាត់ជន​ប្រដាប់អាវុធបរ
ទេសជ្រៀតចូល អ៊ីរ៉ាក់ និងស៊ីរី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ