អាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១០ លានដុល្លាអាមេរិកសំរាប់វៀតណាមក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃ


អាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១០ លានដុល្លាអាមេរិកសំរាប់វៀតណាមក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃ - ảnh 1
អាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១០ លានដុល្លាអាមេរិកសំរាប់វៀតណាមក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃ (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅ
 វៀតណាមបានរៀបចំឡើងការសន្ទនា «ដៃគូច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹង
ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់»។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម លោក
 Ted Osius បានប្រកាសគំរោងការណ៍អភិរក្សបណ្ដាសត្វកម្រដែល ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍
អន្តរជាតិអាមេរិក (USAID) បានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន ១០ លានដុល្លាអាមេរិក
សំរាប់វៀតណាម។ គំរោងការណ៍នេះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុង ៥ ឆ្នាំដែលនឹងជួយ
កាត់បន្ថយតម្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលពីសត្វព្រៃខុសច្បាប់ ព្រមទាំង កែលំអរ
និងឯកភាពក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិសំរាប់សកម្មភាពប្រឆាំងបទ ល្មើសក្នុងការជួញ
ដូរសត្វព្រៃកម្រនៅវៀតណាម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ