អាមេរិកលលុបចោលមួយផ្នែកនៃបទហាមឃាត់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ZTE របស់ចិន

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបនឹងអនុញ្ញាតជាបណ្តុះអាសន្នឲ្យសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទូរ គមនាគមន៍ ZTE របស់ចិនបន្តសកម្មភាពមួយចំនួនពេលដែល សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន នេះឆ្លើយតបតនឹងលក្ខ័ណដែលវ៉ាស៊ីនតោនដាក់ចេញក្នុងការព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរទទួលបាននាខែមិថុនាកន្លងទៅ។ 
អាមេរិកលលុបចោលមួយផ្នែកនៃបទហាមឃាត់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ZTE របស់ចិន  - ảnh 1 អាមេរិកលលុបចោលមួយផ្នែកនៃបទហាមឃាត់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ZTE របស់ចិន 

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបនឹងអនុញ្ញាតជាបណ្តុះអាសន្នឲ្យសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទូរ គមនាគមន៍ ZTE របស់ចិនបន្តសកម្មភាពមួយចំនួនពេលដែលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះឆ្លើយតបតនឹងលក្ខ័ណដែលវ៉ាស៊ីនតោនដាក់ចេញក្នុងការព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរទទួលបាននាខែមិថុនាកន្លងទៅ។ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសសហរដ្ឋនាថ្ងៃទី ៣ កក្កដា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រកាសថា៖ គេពន្យាពេលសំរាប់ ZTE ដល់ថ្ងៃទី ១ សីហា ឆ្នាំនេះដើម្បីរក្សាបណ្តាញនិងគ្រឿង ឧបករណ៍ដែលមាននៅអាមេរិក ព្រមទាំង លុបបំបាត់បទដាក់ទណ្ឌកម្មមួយ ចំនួនដែលវិញសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិននេះទៅដល់គ្រោះក្ស័យធន។ ប៉ុន្តែ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មថ្មីណាមួយជាមួយ ZTE ទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ