អាមេរិកសន្និដ្ឋានថា៖ រុស្ស៊ីធ្វើអន្តរគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី អាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦

(VOVWORLD) - ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការចារកម្មព្រឹទ្ធ សភាអាមេរិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ លោក Mark Warner បានឲ្យដឹងថា៖  ការសន្និដ្ឋាននៃបណ្ដាស្ថាប័នចារកម្មអាមេរិកឲ្យដឹងថា៖ រុស្ស៊ីបានស្វែងរកធ្វើ អន្តរគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមាន គោលដៅជួយលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតជាការពិត។ 
អាមេរិកសន្និដ្ឋានថា៖ រុស្ស៊ីធ្វើអន្តរគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី អាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 1
អាមេរិកសន្និដ្ឋានថា៖ រុស្ស៊ីធ្វើអន្តរគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី អាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦
 

ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការចារកម្មព្រឹទ្ធ សភាអាមេរិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ លោក Mark Warner បានឲ្យដឹងថា៖  ការសន្និដ្ឋាននៃបណ្ដាស្ថាប័នចារកម្មអាមេរិកឲ្យដឹងថា៖ រុស្ស៊ីបានស្វែងរកធ្វើ អន្តរគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមាន គោលដៅជួយលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតជាការពិត។ តាមលោក Mark Warner ថា៖ ការខំប្រឹងប្រែងធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានណែនាំដោយប្រធា នាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin សំដៅជួយឧបត្ថម្ភលោក Donald Trump និងបន្ទាបបន្ថោកកិត្យានុភាពរបស់លោកស្រី Hillary Clinton។ ការសន្និដ្ឋានរបស់ គណៈកម្មាធិការចារកម្មព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើរផ្ទុយទៅនឹងការបញ្ជាក់របស់សមាជិក សភាជាន់ទាបនៃគណបក្សសាធារណៈរដ្ឋនាសប្តាហ៍មុន៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ